Obchodné a dodacie podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.zivesemena.sk je spoločnosť EDUPLANT, s.r.o.,

Právne sídlo spoločnosti:

Kapicova 11

851 01 Bratislava 5

zapísaná Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 94656/B

IČO: 47548240, DIČ: 2023955131, (ďalej len “Predávajúci”).

Zákazníkom (ďalej len “Kupujúci”) je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar prostredníctvom:

1) stránky www.zivesemena.sk,

2) mailom na adrese info@zivesemena.sk, alebo

3) telefonicky na mobilnom čísle +421 904 006 830

Účelom týchto Obchodných a dodacích podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti Predávajúceho na jednej strane a Kupujúceho na strane druhej. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

2. Predmet objednávky

Predmetom objednávky je tovar uvedený na stránke www.zivesemena.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku prostredníctvom nákupného košíka. Podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia, ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku.

Obrázky na našich stránkach sú ilustračné. Všetky semená, ktoré predávame, majú vyznačený rok balenia /značka "abgefüllt Saison 20XY"/. Na baleniach nie je vyznačený dátum spotreby. Spravidla však prvé 2 roky je klíčivosť, ktorá je vyznačená na obale /značka "keimf.: XY%"/, bezproblémová. Príklad: balenie semien zabalené v sezóne 2014 sa dá vysiať v sezóne 2014, rovnako tak aj v sezóne 2015 a 2016. V prípade akýchkoľvek problémov s klíčivosťou nás bezodkladne kontaktujte.

3. Vybavenie objednávky

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.zivesemena.sk  považujeme za záväzné. Zákazník je informovaný o stave svojej objednávky a o expedovaní zásielky na dodaciu adresu prostredníctvom e-mailu. Pri ponúkanom tovare je vždy uvedené, či je na sklade alebo je momentálne nedostupný. Objednať sa dá iba tovar, ktorý je na sklade. Objednaný tovar je vyexpedovaný v závislosti od zvoleného spôsobu platby: 1) v prípade platby prevodom na účet je tovar expedovaný do 2 pracovných dní po pripísaní peňazí na účet, 2) v prípade platby v hotovosti pri preberaní zásielky je tovar expedovaný do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. Dodacia doba následne závisí od možností doručovateľa - Slovenskej pošty. Jej dĺžka býva spravidla 2-4 pracovné dni. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu za tovar, ktorá je aktuálna v čase objednávania na stránke a zároveň je uvedená v emaily potvrdzujúcom objednávku a v prehľade objednávok na stránke v účte kupujúceho. Pre telefonické a mailové objednávky platí cena, o ktorej je zákazník informovaný písomne mailom.

Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej, telefonickej alebo mailovej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky elektronicky, resp. ich ústne nadiktovanie pri telefonickej objednávke alebo písomné uvedenie pri mailovej objednávke.

4. Platobné podmienky

Súčasťou každej zásielky je faktúra - daňový doklad. 

V internetovom obchode www.zivesemena.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

Bezhotovostne prevodom na účet - Po prijatí Vašej objednávky Vám príde e-mail, v ktorom bude uvedená celková suma objednávky, vrátene poštovného. Túto sumu treba poukázať vopred na bankový účet predávajúceho vedený vo Fio banke. Ako variabilný symbol je treba uviesť číslo objednávky. Po spracovaní objednávky a po prijatí platby je tovar vyexpedovaný do 2 pracovných dní.

Hotovosťou pri preberaní zásielky (dobierka) - Za tovar zaplatíte pri prevzatí zásielky na pošte.

5. Dodacie podmienky

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Tovar expedujeme bez zbytočného odkladu obvykle v lehote 2 pracovných dní odo dňa prijatia platby za potvrdenú objednávku pri platbe prevodom, resp. od prijatia objednávky s platbou v hotovosti pri preberaní tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

Tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar, náklady spojené s opakovaným doručením nesie v plnej výške podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Objednávky do zahraničia vybavujeme individuálne.

Osobný odber aktuálne nie je možný.

6. Doprava, poplatky za poštovné a balné

Slovenská pošta – formou listovej zásielky alebo balíka na dobierku; hotovosť preberá od zákazníka pracovník pošty:
Poplatok za poštovné vrátane balného: 3,8 € /bez ohľadu na počet objednaných semien/

Slovenská pošta – formou listovej zásielky alebo balíkom (bez dobierky alebo doporučeného listu); suma sa uhrádza vopred na účet predávajúceho v týchto cenových kategóriách:
Poplatok za poštovné vrátane balného: 2,9 € /bez ohľadu na počet objednaných semien/

7. Záruka a reklamácia

Všetky semená, ktoré predávame majú vyznačený rok balenia /značka "abgefüllt Saison 20XY"/. Na baleniach nie je vyznačený dátum spotreby. Spravidla však prvé 2 roky je klíčivosť, ktorá je vyznačená na obale /značka "keimf.: XY%"/, bezproblémová.

Reklamáciu si môžete uplatniť e-mailom alebo telefonicky. Dôležitými údajmi pri tomto procese sú Vaše kontaktné údaje (meno a telefonický kontakt), názov tovaru, popis závady a číslo faktúry. Každú reklamáciu riešime individuálne.

Naša spoločnosť garantuje kvalitu osív za predpokladu ich správneho uskladnenia a použitia.

Pri reklamácii treba brať na zreteľ aj špecifikum predávaného tovaru. Predovšetkým ide o klíčivosť semien, ktorá je vždy uvedená na obale, ale príroda nie je nikdy stopercentná, a preto ani my nemôžeme zaručiť udávané percentá klíčivosti. Väčšina semien vyžaduje na klíčenie stále vlhký substrát. Príliš hlboký výsev alebo premokrenie môže prístup vzduchu obmedziť a tým zastaviť klíčenie. Pri všetkých druhoch semien určuje narušenie ich vegetačného pokoja práve vlhkosť, u niektorých tiež teplota. Mnoho semien vyžaduje pri klíčení určitú minimálnu teplotu, niektoré klíčia v širokom rozsahu teplôt. Aj napriek dodržaniu ideálnych podmienok môže byť klíčenie semien nevyspytateľné.

8. Storno, zrušenie  objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu predávajúceho, e-mailom na adresu: info@zivesemena.sk. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a objednaný tovar.

V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nedodáva. V takomto prípade bude predávajúci neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

V prípade zrušenia objednávky uvedeného v bode b) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

c) Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, a to písomne e-mailom na info@zivesemena.sk alebo telefonicky. Následne zašle na adresu predávajúceho zakúpený tovar, spolu s kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí.

Tovar zašle kupujúci doporučene na vlastné náklady. Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali  poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

9. Možnosť vrátenia tovaru

V zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Rozhodnutie o odstúpení zmluvy musí spotrebiteľ doručiť predávajúcemu v zákonnej lehote poštou na adresu sídla alebo e-mailom na info@zivesemena.sk. Spotrebiteľ v lehote siedmich (7) pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ  nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Vrátený tovar musí byť riadne zabalený a to v pôvodnom nepoškodenom obale ak tak bol dodaný, nesmie byť použitý, musí byť kompletný s príslušenstvom a dokladom o kúpe. Tovar nesmie byť poškodený zavinením spotrebiteľa. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar, prípadne vymeniť tovar za iný (ten istý, alebo podobný), alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy pri zohľadnení nákladov, ktoré vynaložil na odoslanie tovaru. Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stretu, či poškodenie na ceste k nám.

10. Bezpečnosť a ochrana informácií

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu/zmazanie telefonicky alebo e-mailom.

Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. V súčasnosti je to iba Slovenská pošta, ktorej je poskytnuté meno, priezvisko a adresa na dodanie objednaného tovaru. 

11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Predávajúci ručí kupujúcemu za dodanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.zivesemena.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 01.01.2017

V  Bratislave, 01.01.2017

Ing. Roman Šabík