Prečo Demeter?

Demeter je značka pre produkty z biodynamického poľnohospodárstva. Toto označenie je povolené používať len po striktnej kontrole a zmluvnom záväzku partnerov. Komplexný overovací proces zaručuje pevné dodržiavanie pravidiel dané medzinárodnou organizáciou pre produkciu Demeter a výrobnými štandardmi, ako aj platnými organickými smernicami v rôznych krajinách. Kontrolovaný je každý krok: od poľnohospodárskej produkcie, cez spracovanie, až po konečné zabalenie produktu.

Požiadavky Demeter prevyšujú vládne nariadenia a predpisy. Nielen vylučujú použitie syntetických hnojív, chemikálií alebo iných umelých prídavkov na ochranu rastlín v poľnohospodárskej produkcii, ale taktiež požadujú veľmi špecifické opatrenia na posilnenie životných procesov v pôde a potravinách. Pestovatelia a spracovatelia Demeter aktívne prispievajú k formovaniu budúcej hodnoty života pre tvorbu zdravých potravín zreteľnej chuti a skutočnému „jedlu s charakterom“.

Demeter – značka, ktorej môžete veriť.


Čo je to voľné opelenie?

Voľné opelenie nastáva, keď je opeľovačom hmyz, vtáci, vietor, ľudia alebo iný prírodný mechanizmus. Z toho dôvodu, že neexistujú zábrany v prenose peľu medzi jedincami rastlín, majú voľne opeľované rastliny väčšiu genetickú rozmanitosť. Tú môže zapríčiniť väčší počet variácií v populáciách rastlín, ktoré umožňujú rastlinám postupnú adaptáciu na miestne vegetačné a klimatické podmienky. Pokiaľ sa peľ neprenáša medzi rozdielnymi odrodami v rámci jedného druhu, tak vypestované semená zostanú verné pôvodnej odrode každú sezónu. To sa už nedá povedať o hybridných (tzv. F1) odrodách, ktoré po opätovnom vysiatí strácajú svoje pôvodné vlastnosti a degradujú na vlastnosti jedného zo svojich „(pra)rodičov“.

Čo je to Bio Austria?

Bio Austria je certifikát, ktorým sa označujú výrobky tejto organizácie: má asi 13.000 členov a 250 partnerských podnikov. Asi 100 zamestnancov pracuje na štátnej i federálnej úrovni, 14 členov tvorí komisiu. Úradné miesto sa nachádza vo Viedni a Linzi. Bio Austria predstavuje asi 70 % z 20.000 ekologických poľnohospodárov v Rakúsku s celkovým obratom približne 300 miliónov €, čím sa stáva jedným z najväčších ekologických združení v EÚ. 

Organickí poľnohospodári majú záujem na tom, aby ich produkty obsahovali zlúčenie týchto piatich hodnôt: ekológia, dôstojnosť zvierat, výskum a inovácie, spravodlivé ceny a "bio farmárska potravinová kultúra". Cieľom Bio Austria je trvalo udržateľný rozvoj ekologického poľnohospodárstva a zabezpečenie trhu organických potravín.

Čo je to Ekologické poľnohospodárstvo?


Ekologické poľnohospodárstvo je systém, ktorý sa snaží poskytnúť spotrebiteľom potraviny so sviežou, chutnou a autentickou chuťou za súčasného rešpektovania prírodných životných cyklov.